Tuesday, 31 January 2012

Cara Bersetubuh Dalam Ajaran Islam Yang Harus Diikuti

Cara Bersetubuh Dalam Ajaran Islam Yang Harus Diikuti

Cara Bersetubuh Dalam Ajaran Islam Yang Harus Diikuti
Cara Bersetubuh Malam Pertama
Cara Bersetubuh Ketika Hamil

Cara Bersetubuh diajarkan di dalam Islam. Islam adalah agama yang juga mengajarkan tentang Cara Bersetubuh, pernikahan, dan keluarga. Islam mengajarkan tuntunan yang benar semua tingkah laku manusia. Insan perlukan Cara Bersetubuh kerana ia adalah keperluan atau fitrah manusia. Justeru, dalam Islam konsep hidup ala rahib tidak pernah ada kerana agama Islam melayani fitrah manusia. Namun, keperluan Cara Bersetubuh perlu diimbangi dengan nilai akhlak agar menyalurkannya kepada suatu yang murni, selamat dan mendamaikan
Dalil
“     ” Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. ” – (Surah An-Nisaa’: 222)[1]     ”
“     ” Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal yang baik) untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak). Dan berilah khabar gembira (wahai Muhammad) kepada orang-orang yang beriman. ” – (Surah An-Nisaa’: 223)[2]     ”
“     ” Dan mereka yang menjaga kehormatannya. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. ” – (Surah Al-Mu’minun: 5-7)[3]
Cara Bersetubuh dalam Islam
Hubungan Cara Bersetubuh hanya dilakukan oleh sepasang suami-isteri yang telah menikah secara sah.
Hubungan Cara Bersetubuh tidak dilakukan ketika seorang isteri sedang keluar darah haid atau nifas
Hubungan Cara Bersetubuh hanya dibenarkan melalui faraj dan tidak melalui dubur.
Hubungan Cara Bersetubuh hanya dilakukan dengan lawan jenis. HomoCara Bersetubuhual mahupun Lesbian diharamkan dalam Islam.
banner
Previous Post
Next Post

0 comments: